Re: Wandystan: O!


Michał Czarnecki <edkum.spirytkum@...>
 W dniu 2018-02-06 o 23:06, Helmut Walterycz llll@... [wandystan] pisze:
 

Towarzyszu Struszyński!
Czy słuchał już towarzysz playlisty wszechjublowej Mandragoratu
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLEy-_CblY2hmwVUsW-ijJZvbkbPXqQE3n)?
Wandosławię,
Helmut
Myślałem, że ta lista już umarła.
-- 
Michał Czarnecki

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.