Re: Wandystan: O!


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 W dniu 11 lutego 2018 14:56 użytkownik Stru struszynski@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:
 

Niech towarzyszka Ola nie prowokuje monarchofaszystowskich agentów!Koko spoko, ja się nie boję! Żodyn mnie nie dotknie :]
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.