Re: Wandystan: O! Dźwięk!


"Gromosław Struszyński
 W dniu 6 lutego 2018 23:06 użytkownik Helmut Walterycz llll@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:
>
>  
>
> Towarzyszu Struszyński!
> Czy słuchał już towarzysz playlisty wszechjublowej Mandragoratu
> (https://www.youtube.com/playlist?list=PLEy-_CblY2hmwVUsW-ijJZvbkbPXqQE3n)?
> Wandosławię,
> Helmut


A czy tow. Helmut słuchał tego?--
Towarzysz Struszyński,
gg: 12777250

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.