Re: Wandystan: O!


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 W dniu 11 lutego 2018 15:12 użytkownik Stru struszynski@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:
 
O!
Nieźle!
Atak rolką papieru toaletowego?Bardziej brawurowa próba włożenia sukienki na niego ;3
...i wish, lol

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.