Re: Wandystan: O!


"Gromosław Struszyński
 W dniu 11 lutego 2018 15:22 użytkownik Ola Kaarina Isadora Hughson f.helyanvy@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:

>
> Koko spoko, ja się nie boję! Żodyn mnie nie dotknie :]
> --

No kto jak kto ale oni właśnie lubią dotykać towarzyszki, a nas, towarzyszów, to nawet powąchać nie chcą!

--
Towarzysz Struszyński,
gg: -----

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.