Re: Wandystan: O!


"Gromosław Struszyński
 

O tak!
Myślę, że tow. Pupka w sukience stałby się sławnym i atrakcyjnym zrywem nowej rewolucji!


W dniu 11 lutego 2018 15:23 użytkownik Ola Kaarina Isadora Hughson f.helyanvy@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:
>
> W dniu 11 lutego 2018 15:12 użytkownik Stru struszynski@... [wandystan] <wandystan@...> napisał:
>>
>>  
>> O!
>> Nieźle!
>> Atak rolką papieru toaletowego?
>>
>
>
> Bardziej brawurowa próba włożenia sukienki na niego ;3
> ...i wish, lol
>
> --
> (-)
> Ola Kaarina Isadora Hughson
>
>
> ________________________________
> Posted by: Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
> ________________________________
> Reply via web post • Reply to sender • Reply to gr


--
Towarzysz Struszyński,
gg: 12777250

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.