Re: Wandystan: O! Dźwięk!


"Gromosław Struszyński
 2018-02-19 21:01 GMT+01:00 'Ivo Maria 'Ingawaar' de Folvil-Arped-Karakachanow' ingawaar@... [wandystan] <wandystan@...>:
>
>  
>
>
> Hop-hop!
>

Hop hop sholandishe perpetrators!

--
Towarzysz Struszyński,

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.