Re: The transfer of your Yahoo Group wandystan to your Groups.io group wandystan is complete.


Alojzy Pupka
 

pt., 31.08.2018, 00:08 użytkownik Karolina von Lichtenstein <
jack.rockefeller@...> napisał:

Co ja tu robię...

Kreska kreska spacja
Ktoś
Kolejny szczerozłoty pomnik przed twym domem stoi?

--
Pupka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.