Re: The transfer of your Yahoo Group wandystan to your Groups.io group wandystan is complete.


Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 31.08.2018 o 13:31, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
1. Degraduje się tow. Jana Zaorskiego ze stopnia Wandejczyka na Sarmatę.
<3

z rozpoznaniem F64.0.
TFW rozpoznałam co to za kod od razu.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.