Re: The transfer of your Yahoo Group wandystan to your Groups.io group wandystan is complete.


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

pt., 31.08.2018, 13:39 użytkownik Paulina Laura Emilia <polyna@...>
napisał:

TFW rozpoznałam co to za kod od razu

No ja niedługo do lekarza w końcu idem.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.