Re: Drobna nowość w NBN

Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 20.09.2018 o 14:11, Alojzy Pupka pisze:
Jednocześnie stwierdzam z ubolewaniem, że nikt nie podjął mojego apelu
o dopisanie w Encyklopedii co najmniej hasła o Winktown.
https://wandystan.eu/w/Encyklopedia::Winktown

Metodą smutnej kopipasty ofkoz, ale zrobione.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.