Re: [OT] ROTR(ia) upada

Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 06.10.2018 o 20:18, Karolina von Lichtenstein pisze:
Dwa. Trzy.
Kreska kreska spacja by się bardziej przydała.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.