Nowy ambaras Królestwa Dreamlandu przy Mandragoracie Wandystanu

Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

Czy tam odwrotnie.

W każdym razie, przyjęte zostały dzisiaj listy uwierzytelniające na mocy których towarzysz Mat Max Ślinianecki został mianowany przez Karolinę Aleksandrę, regentkę Królestwa Dreamlandu na ambarasa tego państwa w Mandragoracie Wandystanu.

Tak, wiem że to _Scholand_, ale to właśnie Scholandia miała historycznie dobre stosunku z Wandystanem, a poza tym sama miałam nadzieję że to on zostanie na to stanowisko powołany jako najlepsza osoba do pełnienia tej funkcji.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.