Podsumowanie listopada i ważna proklamacja


Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

Ponieważ jedyny post jaki wysłano na LDMW w miesiącu listopadzie to mój o Arianie Grande, postanawiam o zmianie nazwy państwa na *Arianat Grandystanu*.

Strona główna Arianatu została już uaktualniona i został wgrany na nią nowy nagłówek. A teraz możecie kontynuować swoje niezainteresowanie Wand… Grandystanem.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.