Re: Podsumowanie listopada i ważna proklamacja


Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 23.11.2018 o 22:41, Helmut Walterycz pisze:
Jak towarzyszka nie czyta prasy to zalecamy wizytę w najbliższym tzw. kiosku Ruchu lub innym punkcie kolportażu...
Co to jest „prasa”? Jakiś przestarzały odpowiednik portali plotkarskich?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.