Re: Wniosek do Pretora o postawienie w stan oskarżenia.


Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 24.11.2018 o 03:28, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Nie zostało to ogłoszone w trybie edyktu (do czego Prezydentka ma
prawo! -> KoNSTYTuCJa)
W zasadzie i do tego nie mam prawa.

Ale ponieważ wg konstytucji „Mandragorat Wandystanu (ob. Arianat Grandystanu – przyp. mój) jest fajnym państwem wirtualnym”, a Ariana Grande jest jak najbardziej osobą _fajną_ (w przeciwieństwie do np. Jacka Kaczmarskiego), uznałam że prawo do zmiany nazwy państwa na mocy _kaprysu_ mi się p o p r o s t u n a l e ż y.

Z kolei u Towarzyszki wyczuwam mocne odchylenie formalistyczne, lepiej zejdźcie z tej drogi dopóki nie będzie za późno.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.