Re: Edukacja młodzieży

Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 26.01.2019 o 16:25, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
https://www.cnn.com/2019/01/25/asia/china-marx-anime-intl/index.html
Pierwsze animu jakie warto obejrzeć.

Ale mam nadzieję że to jest Marx/Engels yaoi?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.