Re: Reaktywacja obywatelstwa


Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 26.01.2019 o 23:34, Jezus Ipanienko pisze:
Będę wdzięczny za wsparcie!
Can't reproduce.

Ktoś jeszcze spotyka się z takim problemem?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.