Re: Prezydencka kadencja

Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 28.01.2019 o 17:34, Jezus Ipanienko pisze:
Nie smutnym, tylko wesołym!
Może wy jesteście weseli, ja nie.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.