Re: Prezydencka kadencja

Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 28.01.2019 o 17:51, Alojzy Pupka pisze:
No nie, nie jesteśmy. Jesteśmy klubem mikronacyjnych nestorów i
nestorek, co jednocześnie wciąż lubią te całe ramki „mikronacji”, ale
i nie są w stanie ich traktować bez dystansu. No i czasu mało, no i
siły nie te.
Ładna eufemizacja.

A co do meritum, to o ile uważam że tow. Polyna jest bardzo dobrą
Wrezydentką
…która nic nie robi, ale w sumie u nas to OK xD.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.