Re: Prezydencka kadencja

Paulina Laura Emilia <polyna@...>
 

W dniu 28.01.2019 o 18:05, Bruthus Perun pisze:
A powiedzcie, gdzie można przeczytać jakąś ostatnią historię MW?
W tym samym miejscu co i dawniejszą, czyli nigdzie, bo nikt nigdy nie próbował spisać. Ale w skrócie wyglądała ona tak: zdychaliśmy, zdychaliśmy, inkorporowaliśmy się, deinkorporowaliśmy, a teraz znowu zdychamy.

Bo ja kojarzę tylko Tow. Pupkę.
Bo tylko on nie zmienił nigdy danych osobowych. Ale wszyscy oprócz tow. Ipanienki to starzy Wandejczycy, ja np. urodziłam się w 2005 roku, po drodze wydałam taśmy (nie, nie mikstejpy), napisałam stronę główną i z 17 razy się fochnęłam.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.