IMHO wandny teleklip [inb4 stare było harris smith patriarchat]


Jezus Ipanienko
 

Po prostu to tutaj zostawię:

https://www.youtube.com/watch?v=kkLk2XWMBf8

"Be Celebrated, Not Just Accepted"

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.