Re: heh

Jezus Ipanienko
 

Właśnie uzupełniłem wiedzę o top-posting i bottom-posting. Tak lepiej?
--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.