Re: heh

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 29.01.2019 o 18:01, Jezus Ipanienko pisze:
Właśnie uzupełniłem wiedzę o top-posting i bottom-posting. Tak lepiej?
Lepiej, acz niecytowanie poprzedniej wiadomości w ogóle IMO pozbawia wypowiedź kontekstu.

Mówiłam że jestem analna.

W każdym razie, jakby ktoś potrzebował jakiegoś wzoru poprawnie sformatowanej odpowiedzi, to patrz np. to:

https://wandystan.groups.io/g/wandystan/message/52966

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.