Re: heh

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Zaznaczanie na ekranach dotykowych to porażka in general
-- Wysłane za pomocą K-9 Mail.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.