Re: heh

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 29.01.2019 o 20:21, Bruthus Perun pisze:
A o tym zadupiu niewiele słyszałem.
Ja słyszałam tylko że to penisy od nagisy.

A nie, czekaj, powiedziałam, nie słyszałam…

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.