Re: Ej, dreamlandzka korona Kilofowa jest na Wikipedii~!


Alojzy Pupka
 

śr., 30 sty 2019 o 13:59 Bruthus Perun <bruthus@...> napisał(a):

Pluton plutonem, ale kto im każe tylko strzelać? Widzę, że postępuje
degrengolada i upadek twórczego ducha naszych żołnierek i żołnierzy!
Domagam się przykładnego ukarania wszystkich znudzonych! Nie jestem pewien,
czy możliwa jest reedukacja. Proponuję raczej zrzut plutonu w
monarchofaszystowską dzicz burżuazyjno-miejską (gdziekolwiek) i
przyprowadzenia minimum jednego zdobycznego monarchofaszysty przez każdego
członka i cipkę plutonu. Tak żeby później nasi pedagodzy mieli co robić i
wykazać się sukcesami indoktrynacyjno-wychowawczymi!
Mam pewne podejrzenia (choć głowy nie dam), że na czele PEJŻ może
nawet wciąż stać formalnie pewien (tfu!) MONARCHA. Co byłoby już
zupełną degrengoladą. Przydałoby się wyznaczyć nowego dowódcę i
przeprowadzić zaproponowane przez tow. Anarchię procedury. Droga
Liderszo?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.