Re: [Ekskomunik] Outcast.mp3


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2019 o 13:49, Alojzy Pupka pisze:
Mam tylko nadzieję, że żadne meble nie ucierpiały...
Na cierpienia mebli monopol mam na razie ja (dopóki Radziecka nie wróci).

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.