Re: [Ekskomunik] Outcast.mp3


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.02.2019 o 19:41, Jezus Ipanienko pisze:
I co, odpisał?
A widzisz żeby gdziekolwiek to zrobił?

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.