Re: [Ekskomunik] Outcast.mp3

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.02.2019 o 22:03, Alojzy Pupka pisze:
No mógłby jakoś na privach. Ale nie, wygląda na to, że aktualnie w
ogóle nie czyta LDMW ;__;
Pewnie zajęty jest rozpaczaniem że mu Biedroń poparcie jego partii wygryzł.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.