Wandea Ludu - [Zejn Wanda] Faruńskie wolne sondy #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

[Zejn Wanda] Faruńskie wolne sondy

By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Postępowa opinia Ludu Pracującego Miast i Wsi Mandragoratu Wandystanu i wolnej, demokratycznej części Mikroświata zareagowała z należytym oburzeniem na wieść o zlokalizowaniu w pobliżu kibucu Zejn Wanda (przy wandejsko-rajńskiej strefie buforowej) faruńskich wolnych sond.

Wolna sonda

Sondy służą najprawdopodobniej do prowadzenia działalności szpiegowskiej przez bliżej niezidentyfikowane grupy bojówkarskie po stronie rajńsko-faruńskiej. Określenie "wolna" wynika z faktu, że każda sonda porusza się swobodnie i nie jest kontrolowana z zewnątrz, a nie, że jest zajebiście powolna, co wykazały późniejsze badania na przechwyconej wolnej sondzie.

Pozostałe informacje na temat wolnych sond są na chwilę obecną objęte klauzulą ścisłej tajności. Mieszkańcy oraz lokalne służby porządkowe zapewniły jednak agencję WAND-TASS, że zagrożenie zostało już w pełni zneutralizowane i szykowana jest akcja odwetowa przeciwko rajńsko-faruńskim szpionom.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.