Re: Wandea Ludu - LwK: jak tow. Pupka kupowała kapelusze #wandealudu

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 08.02.2019 o 23:20, Helmut Walterycz pisze:
Bo to mame Pupka była, nie Alojze.
Mame Pupka? Przecież każdy wie że tow. Pupka wyskoczył z głowy samego tow. Wandy, więc jaka mame…

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.