Re: Wandea Ludu - [Zejn Wanda] Faruńskie wolne sondy #wandealudu

Alojzy Pupka
 

czw., 7 lut 2019 o 14:09 wandystan@wandystan.groups.io Integration
<wandystan@wandystan.groups.io> napisał(a):

[Zejn Wanda] Faruńskie wolne sondy
Precz z wolnymi sondami! Na wandejskiej ziemi nie miejsca dla wolnych sond!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.