Re: Ariana Grande spillin’ some tea

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 10.02.2019 o 17:48, Alojzy Pupka pisze:
me, an intelectual: LESZCZE
Gdzie jest tow. Pol Pot jak jest potrzebny.

A to fandom MLP jeszcze istnieje? :|
Nie wiem kurła jakim cudem, ale TAK.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.