Re: Ariana Grande spillin’ some tea

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 11.02.2019 o 16:59, Alojzy Pupka pisze:
Świecki.
Wando.
Co ja właśnie zobaczyłem :|
A myślałam że to będzie oczywiste, że lepiej tych linków NIE OTWIERAĆ.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.