Postanowienie Prezydentki o wypowiedzeniu wojny


Polyna <polyna@...>
 

1. Postanawia się o wypowiedzeniu wojny Republice Indonezji.
2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Uzasadnienie:

https://www.nme.com/news/music/ed-sheeran-and-ariana-grande-songs-dubbed-pornographic-and-banned-in-indonesia-2454693

--
(—) Polyna, prezydentka Wandystanu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.