Re: [Ekskomunik] Outcast.mp3

Tow. Radziecki
 

Prezerwatywka, odpisz, proszę :<
Za stabilne masz łóżko czy co?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.