Re: [OT] psychoteścik


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 06.03.2019 o 12:24, Alojzy Pupka pisze:
U mnie lewilnie ^_^ :
https://u.wandystan.eu/idzymj.png
https://u.wandystan.eu/vqpach.png

ANARCHIA ORDINIS MATER

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.