Niech upadnie tysiąc patriarchatów!


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Jako, że brzydsza płeć nie poczuwa się, to ja postanowiłam napisać, co
następuje:

Także tego, no. Drogim Współtowarzyszkom życzę dalszej energii
niezbędnej przy działaniach wymaganych do budowy wandokomunizmu i
pornosocjalizmu.
A mężczyźni rca cicho.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.