Re: [Ekskomunik] Outcast.mp3


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Pupka!

Ugh. Chwilowo nie narzekam, trzyma się >:(
To co się dopraszasz? :D

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.