Re: [OT] psychoteścik


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 27.03.2019 o 23:35, Helmut Pohl via Groups.Io pisze:
Wypierdalać,
Mój pierwszy post na tej zacnej liście dyskusyjnej.
Nie umiem into listy dyskusyjne.
Jak na pierwszy raz, nie poszło wam to wcale tak źle.

Swoją drogą, te listy co my mamy mają swój interfejs WWW za pomocą którego można korzystać z nich jak z forum. Sama zresztą tego używałam żeby móc pisać na LDMW z pracy.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.