Re: Rezygnacja

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 16.04.2019 o 13:52, Alojzy Pupka pisze:
Sprankowani....... tak bardzo, że aż przez pół miesiąca nikt nic nie pisał :|
W sumie to był prank na następne 1 kwietnia, tylko wy musieliście zajrzeć wcześniej, aaaaaargh.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.