Re: Zagranica


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.05.2019 o 21:20, Helmut Pohl via Groups.Io pisze:
Potwierdzam, zgadzam się, jak to szło? "Shitposting is my religion"?
Drugą po Arianie Grande.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.