Re: Ciof!


Helmut Herakliusz van der Pohl
 

Gude z mon-faszystowskiej Unii Saudadzkiej.

Wydaje mi się, że mogę być dość egzotycznym gościem,
To nie widziała chyba towarzyszka Dreamlandzkiego Ministra Kultury.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.