Re: Ciof!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.05.2019 o 23:20, Akrypa Ali Shariati pisze:
Zamiast od razu wypierdalać, powitam się po Bialeńsku, Ciof!
WPRD!

Jestem Akrypa Ali Shariati, odwdzięczam się za odwiedziny 1 maja,
towarzyszki Polyny w moim mieście Bengazi.
Tak, jakby ktoś się pytał, to ja towarzyszkę sprowadziłam.

Wydaje mi się, że mogę być dość egzotycznym gościem,
Egzotycznym? Nah, przecież jesteście z Bialenii, a to jest jak wiadomo, mikronacja tego samego kręgu kulturowego co my. Może nie mieliśmy z nią nigdy stosunków typu miziu-miziu, ale zawsze to było państwo z którym chcieliśmy mieć dobre relacje.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.