Re: Ciof!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.05.2019 o 00:05, Helmut Pohl via Groups.Io pisze:
To nie widziała chyba towarzyszka Dreamlandzkiego Ministra Kultury.
No w sumie to był gość tak egzotyczny, że wszyscy go traktowali jak jakiegoś Baridajczyka i spoglądali się na niego na ulicy jakby pierwszy raz taką osobę widzieli.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.