Re: Zagranica


Alojzy Pupka
 

czw., 2 maj 2019 o 22:20 Helmut Pohl via Groups.Io
<helmut.pohl=bk.ru@groups.io> napisał(a):

Zawsze fajnie na wakacjach.
Kto ma wakacje, ten ma wakacje. Ja nie mam. :(
Polecam poczciwie NEET lifestyle ^^

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.