Re: Zagranica


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.05.2019 o 21:40, Alojzy Pupka pisze:
Selbstverständlich.
Gesundheit!
Czy to aby na pewno ŁAMANY niemiecki?
Ja wam zaraz coś kurła złamię.

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.