Re: Ciof!


Alojzy Pupka
 

pt., 3 maj 2019 o 16:33 Akrypa Ali Shariati <dmitrij.akonom@gmail.com>
napisał(a):

Nie ma już Al Rajn (...)
Państwa już nie ma, ale jak na pierwszego maja pojechałem do Al Ri
powygrzewać się na słoneczku, to trafiłem akurat na taki marsz:

https://u.wandystan.eu/pwffof.jpg

Wygląda na to, że Faruńczycy przetrwali nieudolne tojtońskie próby
kolonizacji, przypominające wielkie i potężne ofensywy Mussoliniego.

a można by zrobić szyicki dżihad na tych sunnickich arystokratów by pomścić dzień Aszura.
!یا علی مدد

Czy siły SAL są odpowiednio silne na potęgę jezuitów?
Mam poważne wątpliwości co do tego, czy cała Rotria przetrwałaby
spotkanie z jednym rozpędzonym destrojerem szynowym.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.