Re: Zagranica


Alojzy Pupka
 

pt., 3 maj 2019 o 22:46 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

Selbstverständlich.
Gesundheit!
Czy to aby na pewno ŁAMANY niemiecki?
Ja wam zaraz coś kurła złamię.
A-a-a-ale proszę bez przemocy, cccooooo?!!!
;(

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.